vykonávam...

Doručenie tovaru

Povinnosti predávajúceho a kupujúceho
Predávajúci sa zaväzuje:
- dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky
- dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy

Kupujúci sa zaväzuje:
- objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov
- zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky

Dodacie lehoty
Ak je objednaný tovar skladom, je expedovaný zvyčajne do 1 pracovného dňa od obdržania objednávky. Ak je predpoklad, že dodacia lehota sa predĺži o viac ako 7 pracovných dní, je predávajúci povinný túto skutočnosť oznámiť kupujúcemu.

Cena za dodanie tovaru v rámci Slovenska
Náklady na balenie: 0,- Eur

Náklady na doručenie sú v závislosti od hodnoty objednaného tovaru nasledovne:

TYP PLATBY HODNOTA TOVARU CENA ZA DORUČENIE
Dobierka 0-9.9 Eur 1,79 Eur
Dobierka 10-19.99 Eur 1,29 Eur
Dobierka 20 Eur a viac 0 Eur
Osobný odber bez obmedzenia 0 Eur